Saturday, September 14, 2013

ഒരു നാടൻ പാട്ട് (പുലികളിപ്പാട്ട് )
മണിക്കുട്ടന്  പണി കിട്ടി, 
പണിക്കൊത്തു പണം കിട്ടി, 
തുണിത്തുമ്പിൽ പണം കെട്ടി ,
പണം നല്കി പണ വാങ്ങി,  
പണ വെട്ടി തിനവിതച്ചു, 
തിന തിന്നാൻ കിളിയെത്തി, 
കിളിയാട്ടാൻ പെണ്ണൊരുത്തി  
കിളി തോല്ക്കും മൊഞ്ചത്തി,  
പെണ്ണിനൊപ്പം അണ്ണനുണ്ടേ ,
അണ്ണനൊരു പൊണ്ണനാണേ 
ഒരു കുപ്പിക്കള്ള് നല്കി  
അവനേ ഞാൻ വശത്താക്കി, 
അവനെന്റെ അളിയനായേ .  
(ഓണക്കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ 
ചെണ്ടകൊട്ടി എത്തുന്ന കടുവകളിയുടെ
ചുവടുവയ്പ്പിന്നുള്ള ചെണ്ടയുടെ താളം) 
No comments: