Tuesday, May 13, 2014

മദ്യപൻനിറയ്ക്കു നിന്നുടെ

ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പികൾ

കുടിച്ചു തീർക്കുക

വിഷമസാരവും ..


പുളിച്ച കള്ളിലും

പുളിച്ച വാക്കിനാൽ

തളിക്കു നീ നിന്റെ

പരിസരങ്ങളെ !


വെളിവശ്ശേഷവും

തലയ്ക്കതില്ലാതെ

വിളിച്ചു കൂവുക

പടിപ്പുര മുന്നിൽ


ഒരു കൈത്താങ്ങുമായ്

വരുന്ന ഭാര്യയെ

തൊഴിക്കുവാൻ നീ

കാലുയര്ത്തി

നിന്നപ്പോൾ,

നിന്റെ ഉടുതുണിയ

തഴിഞ്ഞുതാഴേക്കു-

രിഞ്ഞു വീഴുന്നു

ഉടുതുണി ചുറ്റി

നീയുമുരുണ്ട് വീഴുന്നു .


തെരുവ് നായ്ക്കൾ

നിൻ വദനം നക്കുന്നു

ഇതൊക്കെ കണ്ടൊരാ

പ്രിയതമാക്കൊപ്പം

പ്രിയരാം നിന്മക്കൾ

നിലവിളിക്കുന്നു .

No comments: